top of page

Coaten van vloeren, en vervangen van kitnaden tussen bv galerijvloeren, geveldelen etc kunnen door ons uitgevoerd worden. Aanbrengen van dilataties in gevelmetselwerk, maar ook het maken van  brugvoegen word door ons op vakkundige wijze uitgevoerd, met de daarbij behorende schriftelijke garanties.

Coaten van vloeren, kitwerk en

voegafdichting

bottom of page